Wystawa Charytatywnej Kolacji Kolekcjonerów 2024

O Wystawie

Anda Rottenberg

Charytatywna Kolacja Kolekcjonerów

Do udziału w wystawie aukcyjnej, z której dochód zostanie przeznaczony na stypendia dla młodych twórców, zaprosiłam pięcioro znanych i cenionych artystów z Polski. Są nimi:

Mirosław Bałka

Monika Sosnowska

Nicolas Grospierre

Małgorzata Mirga-Tas

Katarzyna Krakowiak-Bałka

Wspólnym mianownikiem obecnego pokazu jest udział każdego z pięciorga artystów w Biennale Sztuki i Architektury w Wenecji datujący się od czasu powołania do istnienia w dawnej sznurowni Arsenału wystawy Aperto, stanowiącej specjalny, kuratorski dział poświęcony młodym, czyli od roku 1990 aż po edycję przedostatnią z roku 2022. Wszyscy, w różnych latach, eksponowali swoje projekty w Pawilonie Polskim, większość brała też udział w wystawach w Pawilonie Głównym czy w Arsenale na zaproszenie głównych kuratorów kolejnych edycji tej prestiżowej konfrontacji sztuki. Ich dzieła pojawiały się także w wystawach tematycznych objętych programem Biennale. Dwoje wróciło z nagrodami.

 

Udział w tym najstarszym w świecie i rozrastającym się z roku na rok biennale nie jest jednak jedynym kryterium niniejszego wyboru. Artyści reprezentują różne pokolenia i rozmaite techniki, co pozwala wskazać na rozmaitość postaw bardzo wysoko cenionych w świecie przedstawicieli polskiej sceny artystycznej. Lecz cechą, która ich łączy, jest też ich twórcze podejście do wybranej dziedziny, nowatorstwo rozwiązań, umiejętność nadania dziełom oryginalności i niepowtarzalności, dzięki czemu przełamują zastane nawyki estetyczne i sposoby czytania sztuki.

 

Te właśnie cechy utorowały im drogę do światowej rozpoznawalności. Wszyscy uczestniczą aktywnie w najważniejszych konfrontacjach sztuki na świecie, są zapraszani do wystaw indywidualnych w muzeach kilku kontynentów, a ich dzieła trafiają do najbardziej prestiżowych kolekcji publicznych i prywatnych. Wielu z nich kreuje też dzieła do przestrzeni publicznej, tworzą również dzieła przeznaczone do innych miejsc, uwzględniając nie tylko ich charakter, lecz także historię, funkcje i lokalizację.