OmenaArt Foundation

O Fundacji

Fundacja OmenaArt Foundation została powołana do realizacji projektów i inicjatyw w dziedzinie sztuki, designu oraz architektury.

Fundacja została powołana, żeby sprawować pieczę nad wszystkimi projektami artystycznymi realizowanymi przez Omenaa Foundation oraz Rafał Brzoska Foundation. Pomysł, by stworzyć OmenaArt Founadation, narodził się jako naturalne następstwo zainteresowań założycielki – Omeny Mensah, która od lat jest miłośniczką oraz kolekcjonerką sztuki, designu i architektury.

OmenaArt Foundation hołduje holistycznemu połączeniu sztuki z designem, które jest wkomponowane w architekturę. Czerpiemy inspiracje m.in. od wybitnych rzeźbiarzy i rzeźbiarek: Simone Leigh – twórczyni monumentalnych rzeźb przedstawiających, Chun Kwang Younga, specjalizującego się w papierowych reliefach czy Anisha Kapoora, rzeźbiącego monumentalne bimorficzne formy.

Sztuka jest dla nas również punktem wyjścia do działań filantropijnych. OmenaArt Founadtion zajmuje się m.in. koordynacją aukcji sztuki, które odbywają się podczas Wielkich Aukcji Charytatywnych TOP CHARITY i czuwa nad jakością estetyczną tych wyjątkowych wydarzeń. Wszystkie nasze działania mają na celu pozyskanie środków, które przeznaczymy na wsparcie młodych artystów oraz instytucji związanych ze sztuką.