Wielka Aukcja Charytatywna 2024

Trzecia edycja Wielkiej Aukcji Charytatywnej TOP CHARITY 2024, organizowana przez Omenaa Mensah i Rafała Brzoskę, zakończyła się spektakularnym sukcesem, gromadząc niemal

48 000 000 zł

Wydarzenie to, odbywające się na dziedzińcu Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, przyciągnęło niemal 500 gości z całego świata.

Dzięki zaangażowaniu społeczności biznesowej i artystycznej w Polsce, Wielka Aukcja Charytatywna TOP CHARITY 2024 stała się nie tylko filantropijnym sukcesem, ale także ważnym punktem na mapie kulturalnej Europy. Zebrane fundusze przyczynią się do wsparcia dzieci i młodzieży, potwierdzając, że sztuka i dobroczynność mogą iść w parze, tworząc lepszą przyszłość.

OmenaArt Foundation

O FUNDACJI

Fundacja OmenaArt Foundation została powołana do realizacji projektów i inicjatyw w dziedzinie sztuki, designu oraz architektury.

Działania Fundacji

Sztuka, design, architektura

Fundacja została powołana, żeby sprawować pieczę nad wszystkimi projektami artystycznymi realizowanymi przez Omenaa Foundation oraz Rafał Brzoska Foundation. Pomysł, by stworzyć OmenaArt Founadation, narodził się jako naturalne następstwo zainteresowań założycielki – Omeny Mensah, która od lat jest miłośniczką oraz kolekcjonerką sztuki, designu i architektury.

OmenaArt Foundation hołduje holistycznemu połączeniu sztuki z designem, które jest wkomponowane w architekturę. Czerpiemy inspiracje m.in. od wybitnych rzeźbiarzy i rzeźbiarek: Simone Leigh – twórczyni monumentalnych rzeźb przedstawiających, Chun Kwang Younga, specjalizującego się w papierowych reliefach czy Anisha Kapoora, rzeźbiącego monumentalne bimorficzne formy.

Sztuka jest dla nas również punktem wyjścia do działań filantropijnych. OmenaArt Founadtion zajmuje się m.in. koordynacją aukcji sztuki, które odbywają się podczas Wielkich Aukcji Charytatywnych TOP CHARITY i czuwa nad jakością estetyczną tych wyjątkowych wydarzeń. Wszystkie nasze działania mają na celu pozyskanie środków, które przeznaczymy na wsparcie młodych artystów oraz instytucji związanych ze sztuką.

Założycielka

Omenaa Mensah

Miłośniczka i kolekcjonerka sztuki

Od lat buduje własną kolekcję, koncentrując się głównie na rzeźbie, obiektach przestrzennych i współczesnym malarstwie…

Pasjonatka designu i architektury

Prowadząca i autorka programów telewizyjnych „Domy gwiazd” oraz „Luksusowe domy z Omeną”, wykorzystała swoją wiedzę i doświadczenie, tworząc własną firmę producencką…

Kobieta renesansu i doświadczona businesswoman

Omenaa Mensah, kobieta o artystycznej duszy, pracująca zawsze na pełnych obrotach. Prowadzi trzy fundacje, organizuje Wielką Aukcję Charytatywną oraz jest założycielką Konsorcjum Filantropijnego…

OmenaArt Foundation

WYSTAWY

Wystawa Wielkiej Aukcji Charytatywnej 2024

Kiedy w 1805 roku Stanisław Kostka Potocki zakładał pierwsze muzeum w Pałacu w Wilanowie, zaprezentował m.in. około stu waz greckich, zbiory malarstwa europejskiego, portrety rodzinne i obrazy dawnych mistrzów…

OmenaArt Foundation

DZIEŁA

slide-wach2024-01

Dzieła na Wielką Aukcję Charytatywną

wielka-aukcja-charytatywna-006a

Wielkie Emocje

OmenaArt Foundation

NASZA MISJA

Filar I

Budowanie kolekcji rzeźb oraz obiektów przestrzennych

Rzeźba jest najstarszą formą wyrazu artystycznego – jej historia sięga aż do czasów prehistorycznych, a w OmenaArt Foundation wyjątkowo ją doceniamy…

Filar II

Rewitalizacja historycznych budynków

W projektach rewitalizacji łączymy nowoczesną technologię i innowacje z poszanowaniem historycznej architektury…

Filar III

Eco Art

Sztuka zrównoważonego rozwoju jest światowym trendem, dlatego w OmenaArt Foundation łączymy sztukę i edukację z troską o naszą planetę…

Filar IV

Wsparcie Artystów

OmenaArt Foundation nie pozostaje obojętna na aktualne potrzeby i wyzwania, z którymi mierzą się młodzi artyści i instytucje sztuki…

OmenaArt Foundation

RADA ARTYSTYCZNA

Omenaa Mensah

Prezeska OmenaArt Foundation, filantropka, miłośniczka i kolekcjonerka sztuki oraz designu

Iwona Büchner-Grzesiak

Prezeska Domu Aukcyjnego Polswiss Art, jednego z liderów polskiego rynku dzieł sztuki

Boris Kudlička

Słowacki scenograf, architekt, projektant

Rafał Kamecki

Prezes Artinfo.pl, niezależnego portalu zajmującego się analizą rynku dzieł sztuki

Kama Zboralska

Dyrektorka Warszawskich Targów Sztuki, Inicjatorka Kompasu Sztuki

DZIAŁAJĄ Z NAMI

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Potwierdzam zapoznanie się z informacją na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez administratora danych osobowych - fundację Omenaa Foundation z siedzibą w Warszawie, przy ul. Heleny Kozłowskiej 1 lok. 43, 00-710 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000509539, NIP: 5272719133, REGON: 147357946. (wymagane)